Rîul de sînge (7)

by Laszlo Alexandru

Inf_XII_19

«Apoi am văzut lume care deasupra rîului îşi ţinea capul şi chiar tot bustul; şi dintre aceştia pe mulţi i-am recunoscut. Astfel treptat treptat cobora sîngele acela, încît ardea doar picioarele; şi-apoi am traversat cu pasul prin groapă» (v. 121-126). Alţi păcătoşi sînt scufundaţi în sînge doar pînă la brîu. Se constată că nivelul rîului scade treptat. La un moment dat a devenit aşa de mic, încît a putut fi traversat de cei doi poeţi. “Se presupune că aceşti păcătoşi sînt cei care au produs răniri şi schilodiri, amintiţi îndată după ucigaşi. Ei erau foarte numeroşi, avîndu-se în vedere violenţele permanente şi luptele dintre comune, iar Dante dă de înţeles că erau acolo mulţi concetăţeni şi toscani de-ai săi” (Chiavacci Leonardi).

Inf_XII_20

«‘Aşa cum vezi că pe partea asta fiertura tot mai mică se face’, a zis centaurul, ‘vreau să crezi că de-aici încolo tot mai adînc apasă, pînă ajunge unde tirania trebuie să geamă» (v. 127-132). Nessus îi asigură că, mergînd înainte, rîul se adînceşte din nou, pînă la zona unde tirania se cuvine a fi aspru pedepsită. “Al doilea grup de păcătoşi îi cuprinde pe comandanţii armatelor ce-au produs jafuri şi măceluri, alţii decît tiranii propriu-zişi – necruţători cu propriii lor supuşi –, adineaori amintiţi. În urma lor sînt numiţi bandiţii de la drumul mare, care pe teritoriul unei regiuni fac ceea ce alţii făceau pentru naţiuni întregi” (Chiavacci Leonardi).

Inf_XII_21

«Dreptatea divină împunge dincoace pe-acel Attila, care-a fost bici pe pămînt şi pe Pir şi pe Sextus; şi în eternitate le mulge lacrimile, pe care le risipeşte prin fiertură, lui Rinier da Corneto, lui Rinier Pazzo, care atîta măcel au făcut pe drumuri. Apoi s-a răsucit şi-a trecut înapoi prin vad» (v. 133-139). Alţi despoţi şi bandiţi fioroşi sînt pedepsiţi mai încolo. După aceste ultime explicaţii, centaurul i-a părăsit şi s-a întors prin vadul rîului. “Attila, regele hunilor între 433 şi 453, a fost supranumit ‘biciul lui Dumnezeu’. Pir e aici, probabil, nu regele Epirului, care a pornit războiul împotriva romanilor, ci sîngerosul fiu al lui Ahile, ucigaşul – din cîte povesteşte Virgiliu în cartea a doua din Eneida – al tînărului Polit, fiul lui Priam, şi apoi al lui Priam însuşi. Sextus e probabil fiul lui Pompei, care s-a consacrat pirateriei după moartea tatălui. Rinieri da Corneto a fost un bandit care, pe vremurile Poetului, a terorizat toată Maremma. Rinieri dei Pazzi di Valdarno, şi el un hoţ faimos din acele timpuri, a fost excomunicat de Papa Clemente al IV-lea şi declarat rebel de Comuna din Florenţa” (E.A. Panaitescu).

centaur5