Copacii sălbatici (6)

by Laszlo Alexandru

Inf_XIII_16

«Atunci tare-a prins a sufla trunchiul şi-apoi s-a schimbat vîntul în asemenea voce: ‘Pe scurt veţi avea răspunsul» (v. 91-93). Întrebarea îi provoacă mai întîi tulburare spiritului încătuşat, care apoi le răspunde pe scurt. “Piero aici pare să revină la ocupaţia pe care în viaţă o desfăşura, de mare autoritate care emite sentinţe nu în nume propriu, ci în numele justiţiei, nu personalizată într-un individ, ci deasupra tuturor” (T. Di Salvo).

Inf_XIII_17

«Cînd se desprinde sufletul feroce de corpul din care el însuşi s-a smuls, Minos îl trimite în a şaptea groapă. Cade-n pădure şi nu are parte stabilită; dar unde soarta îl azvîrle, se prinde-n rădăcini ca bobul de-alac» (v. 94-99). După moartea violentă pe care trupul şi-a provocat-o, spiritul ajunge în faţa judecătorului Minos, care îl trimite în al şaptelea cerc. Aici cade la nimereală şi, unde a ajuns, sămînţa lui prinde rădăcini. “Să se observe corespondenţa imaginilor: disvellere se spune tocmai despre plante, care sînt smulse din sol cu rădăcinile. Sufletul apare ca dezrădăcinat de trup (pentru a se înrădăcina apoi în plantă)” (Chiavacci Leonardi).

Inf_XIII_18

«Răsar mlădiţă şi copac sălbatic: Harpiile, păscîndu-i frunzele apoi, îi dau dureri şi durerii fereastră. Cu celelalte suflete veni-vom să ne căutăm trupul, dar nici unul nu şi-l va reîmbrăca, fiindcă nu se cuvine s-avem înapoi ceea ce azvîrlim» (v. 100-105). Din sămînţă creşte mlădiţa, de unde se dezvoltă copacul. Harpiile îi pasc frunzele şi, prin durerea provocată, îi permit să se exprime, să iasă la lumină. (Continuă seria retorică a repetiţiilor de la suprafaţa cîntului: harpiile dau dureri şi durerii fereastră.) La Judecata de Apoi, şi aceste spirite îşi vor căuta trupul, dar nu vor mai avea putinţa de-a şi-l recupera, întrucît au renunţat la el din proprie voinţă. “Cuvintele lui Piero urmează povestea sufletului feroce în fiecare etapă a sa, de la momentul dezrădăcinării de trup: întîi sămînţă, apoi mlădiţă, în fine copac sălbatic. E în realitate povestea pe care el însuşi a suferit-o, pas cu pas, şi care desprinsă la persoana a treia, ca o explicaţie curtenitoare, apare ca atare încă mai tragică” (Chiavacci Leonardi).

vinatoare