Cum omul se eternizează (1)

by Laszlo Alexandru

Cercul al şaptelea, al treilea ocol. Sodomiţii. Brunetto Latini. Alţi păcătoşi de sodomie.

Inf_XV_1

«Acum păşim pe unul din malurile pietruite; iar aburul din pîrîu deasupra zace, încît de foc apără apa şi malurile» (v. 1-3). Poeţii înaintează de-a lungul apei; aburul care se înalţă formează un fel de acoperămînt, care protejează acea zonă de flăcările căzute asupra nisipului. “Acest debut reia fără nici o fractură sfîrşitul cîntului precedent, cu o perfectă continuitate. Ba chiar primele două versuri repetă în formă narativă ceea ce ultimele două versuri din cîntul al XIV-lea spun prin gura lui Virgiliu” (Chiavacci Leonardi).

Inf_XV_2

«Precum flamanzii între Wissant şi Bruges, temîndu-se de valurile ce spre ei se năpustesc, îşi fac diguri pentru a respinge marea; şi ca padovanii în lung de Brenta, pentru a-şi apăra oraşele şi castelele, înaintea dezgheţului din Chiarentana; în asemenea mod erau făcute acelea, numai că nici aşa înalte, nici aşa groase nu le-a făcut maestrul lor, oricine o fi fost» (v. 4-12). Malurile apei erau pietruite, asemeni parapeţilor făcuţi de flamanzi pentru a se apăra de fluxul mării şi asemeni digurilor făcute de padovani, pentru a se apăra împotriva dezgheţurilor din Carintia; doar că aceste construcţii nu erau aşa înalte şi groase ca acelea amintite. “În zelul de-a da consistenţă vizibilă şi verosimilă scenelor imaginate de el, Dante adesea nu se mulţumeşte cu un singur termen de referinţă, ci situaţia fantastică este comparată cu diverse aspecte ale realităţii celei mai obişnuite pentru noi. Prima dintre aceste două comparaţii este grandioasă şi întunecată; chiar sunetele sugerează lupta fără milă dintre om şi apa mării, văzută ca un monstru dezlănţuit. În faţa elanului şi a fricii exprimate de s’avventa şi si fuggia e plasat simplul, impersonalul fanno, ca pentru a exprima că forţa omului este dezarmată în munca şi fiinţa sa socială. A doua comparaţie, mai restrînsă şi precisă (adversarul de înfrînt nu e oceanul misterios şi îndepărtat, ci un rîu cunoscut Poetului) evocă, aproape prin contrast, în clipa cînd după o lungă letargie de iarnă se topesc zăpezile, o climă blîndă şi senină” (E.A. Panaitescu).

Inf_XV_3

«Deja ne-am îndepărtat de pădure atîta, că n-aş fi văzut unde era, dacă m-aş fi uitat înapoi, cînd am întîlnit un pîlc de suflete ce veneau de-a lungul ţărmului şi fiecare ne privea cum seara obişnuiesc să se uite unii la alţii sub luna nouă; iar ochii şi-i ascuţeau spre noi, ca bătrînul croitor cînd vîră aţa în ac» (v. 13-21). Călătorii au lăsat în urmă pădurea sinucigaşilor, cînd s-au încrucişat cu un grup de păcătoşi care, din cauza întunericului, se zgîiau la ei ca noaptea pe lună nouă şi ca bătrînul croitor ce vrea să se apuce de lucru, vîrînd aţa în ac. “Două imagini extrase din experienţa noastră cea mai banală sugerează, mai mult decît întunericul ţinutului, dificultatea (o pedeapsă care se adaugă la durerea lor obişnuită) pe care o au aceste suflete de-a recunoaşte forme şi aspecte ale lumii, precum şi atenţia lor încordată. Prima se naşte din reelaborarea unor pasaje din Eneida, însă nu are nimic din solemnitatea neutră a modelului său; este un moment de viaţă surprins în spontaneitatea sa proaspătă şi fericită. (…) A doua imagine ‘ne introduce cu hotărîre în atmosfera cîntului. Vom găsi îndată un Brunetto patern, faţă de Dante, şi deci bătrîn, dar care nu e descris ca un om în vîrstă: dacă fantezia noastră îl vede astfel, aceasta i se datorează şi sugestiei care acţionează din comparaţia de la început; iar tandreţea pe care figura lui Brunetto o va inspira, în slăbiciunea sa umilită, este desigur influenţată şi de această imagine a bătrînului croitor’ (U. Bosco)” (E.A. Panaitescu). “Comparaţia cu croitorul deja miop care, într-o seară fără lună, încearcă să vîre aţa în ac, deschide fereastra spre un aspect cotidian din viaţa medievală: cetăţile nu erau iluminate, drumurile seara se scufundau în întuneric, muncile se opreau. Activităţile erau alternate riguros în ritmul zi-noapte, lumină-întuneric” (T. Di Salvo).

dante-virgilio