Călătoria lui Ulise (7)

by Laszlo Alexandru

Inf_XXVI_20

«Deja toate stelele din celălalt pol se vedeau noaptea, şi-al nostru era aşa de jos că nu ieşea din solul marin. De cinci ori s-a aprins şi tot de-atîtea ori s-a stins lumina de sub lună, după ce-am intrat în trecătoarea înaltă, cînd de-acolo a apărut un munte, brun de la distanţă, şi mi s-a părut aşa de înalt cum nu mai văzusem nici unul» (v. 127-135). După trecerea de ecuator, se fac vizibile stelele din emisfera australă, iar cele din emisfera nordică dispar. (Este caracteristică descrierea navigaţiei prin intermediul stelelor de pe cer.) Călătoria a durat cinci luni (sau cinci nopţi), după depăşirea strîmtorii, cînd un munte imens le-a apărut în faţă aventurierilor. “Muntele care se profilează în ochii lui Ulise şi ai echipajului său, neclar din cauza distanţei, este acela al purgatoriului. Pentru Nardi, care interpretează episodul pe baza unor pasaje din Scripturi, ‘în nebunia lui Ulise şi a tovarăşilor săi stă întregul orgoliu uman, care i-a îndemnat pe Adam şi Eva să depăşească limita, gustînd din cunoaşterea binelui şi a răului, pentru a fi asemeni lui Dumnezeu. E chiar orgoliul lui Lucifer aici’. Pe baza acestei interpretări, poate prea radicale, dar oricum coerente în premisele teologice de care cu greu putem face abstracţie atunci cînd vorbim despre poezia lui Dante, Nardi observă, la rădăcina apariţiei vîrtejului ce răstoarnă ambarcaţiunea lui Ulise, o inspiraţie biblică: ‘spada înflăcărată şi învîrtită’ a heruvimului pus de Dumnezeu să păzească arborele vieţii” (E.A. Panaitescu).

Inf_XXVI_21

«Noi ne-am bucurat, dar repede s-a schimbat în jale; fiindcă de pe noul pămînt s-a născut un vîrtej şi-a lovit partea din faţă a lemnului. De trei ori l-a răsucit cu toate apele; a patra oară l-a luat cu pupa-n sus şi prora a mers în jos, cum altcuiva i-a plăcut, pînă cînd marea deasupra noastră s-a închis’» (v. 136-142). Bucuria navigatorilor, la vederea pămîntului, a fost de scurtă durată. Un vîrtej imens de ape s-a desprins din direcţia ţărmului, le-a izbit nava, a răsucit-o de trei ori şi apoi a scufundat-o. “Cu această imagine a mării care, după acţiunea agitată, redevine calmă şi se închide peste navigatori, peste speranţele şi iluziile lor, se încheie episodul. Nici o imprecaţie nu este rostită de Ulise, nici o revendicare a libertăţii, împotriva limitelor impuse omului: ci acceptarea unei realităţi superioare, recunoaşterea insuficienţei omului” (T. Di Salvo). “Că Ulise era conştient de faptul că încalcă o limită stă scris chiar în povestirea lui: el depăşeşte strîmtoarea unde divinitatea îşi lăsase însemnele ca omul mai departe să nu treacă. El ştie că îşi asumă un risc extrem, după cum o dovedeşte scurta, dar dramatica alocuţiune către tovarăşii săi. Dacă ar fi fost în cazul lui doar o aspiraţie neostoită de cunoaştere, stîrnită de limita naturală a raţiunii umane, Ulise ar fi inclus, ca Aristotel şi Platon, printre spiritele măreţe din Limb, printre marii filosofi a căror soartă, ca pedeapsă veşnică, este chiar dorinţa lor (…). Dar noi îl găsim pe Ulise în adîncurile Infernului. Există la el o încălcare a datoriei, o îngîmfare ce ţine de facultatea cea mai înaltă a omului, mintea, ‘acea parte fină şi foarte preţioasă a fiinţei umane care e dumnezeire’ (Convivio III, II 19) şi de aceea este atît de grav. E vorba despre o pasiune mistuitoare, pentru care sînt neglijate iubirile cele mai dragi şi sfinte. Setea după ultimele realităţi, după infinit (simbolizat de întinderea oceanului) este presărată de însuşi Dumnezeu în sufletul omului; dar Dumnezeu şi-a rezervat dreptul de-a o potoli, celui care i-o solicită cu umilinţă, după cum se va arăta în Purg. XXI, 1-3. Dacă omul nu acceptă această limitare, acest ajutor, aspiraţia spre măreţie va sfîrşi prin a-l pierde. Iată opţiunea făcută şi de Dante în cadrul Comediei unde, de la primul şi pînă la ultimul cînt, el se lasă condus; iar asta îi permite să ajungă pînă la scopul tuturor dorinţelor. Însă opţiunea este dramatică, la fel ca atunci cînd omul renunţă la sine însuşi” (Chiavacci Leonardi).

naufragio

Advertisements