O chelfăneală (3)

by Laszlo Alexandru

Inf_XXX_7

«‘O, voi, ce fără vină vă aflaţi, nu ştiu de ce, în lumea infamă’, ne-a zis el nouă, ‘priviţi şi vă minunaţi de chinul meşterului Adam: în viaţă am avut tot ce-am vrut, şi-acum, vai!, rîvnesc un strop de apă. Pîrîiaşele care de pe verzi coline din Casentino coboară în Arno, făcînd culcuşuri reci şi moi» (v. 58-66). Noua apariţie păcătoasă li se prezintă celor doi călători şi-i îndeamnă să-l compătimească. Meşterul Adam nu mai rîvneşte, după moarte, decît la un strop de apă şi, pentru a-şi spori tortura, îşi readuce mereu în minte pîrîurile răcoroase din peisajul pe care l-a îndrăgit de-a lungul vieţii. “Meşterul (‘maestro’, adică ‘dottore’, om cu învăţătură) Adam din Brescia sau, după alţii, din Brest, pe atunci sub stăpînire englezească (în documente de epocă acest personaj este menţionat ca ‘Anglicus’ sau ‘din Anglia’) a fost în Casentino oaspetele conţilor Guido di Romena şi, după l’Anonimo Fiorentino, a fost însărcinat de aceştia să falsifice monezi cu sigiliul Florenţei. Acestea s-au dovedit a fi ‘bune la greutate, dar nu la aliaj, fiindcă aveau 20 carate, cînd trebuiau să aibă 23; aşa că trei carate erau în ele de cupru sau alt metal (…). Din aceşti florini s-au cheltuit mulţi: la urmă, venind într-o zi meşterul Adam la Florenţa, cheltuind din aceşti florini, au fost cunoscuţi ca falşi: a fost prins şi ars’; aceasta s-a întîmplat în 1281” (E.A. Panaitescu). “Concret meşterul Adam vrea să spună că cea mai mare suferinţă o are de la sete: dar apa, dorită ca un bine pierdut şi intens mîngîiat de amintire, ca o creatură tandră şi limpede, i se oferă sub dublul aspect al sugestiei fascinante şi al torturii groaznice. Mai mult decît pe durerea care îl loveşte, el insistă, cu imagini luminoase şi pline de nostalgie, pe delicata frumuseţe a apei care cobora în pîrîiaşe de pe colinele din Casentino spre Arno. ‘Să se noteze în aceste faimoase versuri reminiscenţele culturale, literare, care se împletesc, de la cea evanghelică a bogătaşului care petrece, pînă la amintirea virgiliană (Bucolice X, 42: qui gelidi rivi, qui prati morbidi), la probabilul ecou din unele versuri de Terino da Castelfiorentino (maggior pena non si pò avere / che veder l’acque de le chiare fonti / e aver sete e non poterne bere) şi să se observe sobra demnitate a epitetelor verzi, reci, moi şi a structurilor sintactice prin care este trasat peisajul casentin. Acestea sînt elemente stilistice destinate, ca de obicei, să pună în evidenţă exemplaritatea suferinţei damnatului; dar totodată contribuie… să realizeze autoportretul unui om odinioară fericit, încă sensibil şi cultivat, care nu merită prin urmare o soartă aşa crudă şi care e demn de stimă şi înţelegere’ (Bigi)” (T. Di Salvo).

falsificatori2

Inf_XXX_8

«mereu îmi stau în gînd şi nu zadarnic, fiindcă imaginea lor mai tare mă seacă decît chinul care la faţă mă descărnează. Dreptatea aspră care mă scormoneşte îşi trage motivul din locul unde-am păcătuit, pentru a-mi smulge mai multe suspine. Acolo e Romena, unde am falsificat moneda cu sigiliul Botezătorului; de-asta mi-am părăsit sus trupul ars» (v. 67-75). Mai cu seamă locurile din Casentino îi revin în minte, fiindcă acolo şi-a înfăptuit păcatele care l-au adus în Infern. Este vorba despre un falsificator de bani, mai precis de unul care a contrafăcut florini de aur, care purtau pe o parte imaginea Sfîntului Ioan Botezătorul. “Meşterul Adam este unul dintre personajele cele mai vii şi interesante din Infern. În el Poetul a înţeles să reprezinte, în contururi mai insistente, ‘o situaţie comună tuturor damnaţilor: tentativa de-a ieşi în evidenţă, distingîndu-se cu toată forţa disperată a inteligenţei şi a patimii, din eterna infamie a condiţiei infernale, o tentativă care pînă la urmă nu poate să nu se dovedească zadarnică, întrucît acea inteligenţă şi acea patimă sînt iremediabil contaminate de folosirea păcătoasă spre care au fost îndreptate’ (Bigi). Una dintre cele mai fericite analize ale cuvintelor adresate de meşterul Adam lui Dante şi lui Virgiliu o are Grabher: ‘Omul-cobză zace acolo inert, epuizat, aproape fără viaţă; dar, din acea mizerabilă şi grotescă grămadă de materie ţîşneşte pe neaşteptate un elan de pasiuni care umple toată scena’. Prezenţa celor doi călători, imuni la suferinţă, în lumea durerii eterne, nu atrage în mod deosebit atenţia acestui damnat, ci îi slujeşte numai pentru a sublinia mai insistent propria sa condiţie nefericită; ‘spre ea cere să fie îndreptată privirea… Iar acel chin se înalţă cu o mîndră aroganţă spre timpurile fericite de odinioară… În pofta aprinsă, descătuşată, devine uriaş acel nimic, acel strop de apă. Iar lumea este revăzută cu privirea omului însetat, pentru care şi frumuseţea unui peisaj apare înrourată de imagini sugerate de o asemenea poftă’” (E.A. Panaitescu). “Florinul florentin, care avea pe o faţă crinul, însemnul oraşului, şi pe cealaltă imaginea Sfîntului Ioan Botezătorul, protectorul oraşului, era de 24 carate de aur; de aceea era una dintre monedele cele mai puternice de pe piaţa financiară europeană, iar calitatea şi valoarea sa erau garantate şi atent protejate de legile Comunei” (T. Di Salvo).

Inf_XXX_9

«Dar de-aş vedea aici sufletul mizerabil al lui Guido, al lui Alessandro, sau al fratelui lor, n-aş da imaginea nici pentru Fîntîna Branda. Aici înăuntru e deja unul, dacă umbrele mînioase ce dau tîrcoale zic adevărul; dar ce folos, dacă am membrele legate?» (v. 76-81). Cea mai mare bucurie a meşterului Adam ar fi să regăsească în Infern sufletele celor trei fraţi nobili, comanditarii lui, din cauza cărora şi-a pierdut sufletul. “Pentru plăcerea răutăcioasă de a-şi satisface spiritul răzbunător şi a-şi descărca ura pe cei care, în opinia lui, au fost la originea pieirii sale, se declară dispus să renunţe la cealaltă bucurie efectivă, de-a avea puţină apă cu care să-şi stingă setea: fie chiar şi apa din cunoscuta fîntînă Branda (o fîntînă din apropiere de Romena sau alta, mai faimoasă, din Siena). Cei trei fraţi la care se referă ca autori ai complotului prin care a fost doborît erau Guido, Alessandro şi Aghinolfo” (T. Di Salvo).

maestro_adamo

Advertisements