Bibliografie (1)

by Laszlo Alexandru

manuscris

Bibliografie în limba română

1. Ediţii danteşti:

 • Dante Alighieri, Divina Comedie. Infernul, Purgatoriul, Paradisul, în traducerea lui George Coşbuc, ediţie îngrijită şi comentată de Ramiro Ortiz, Iaşi, Ed. Polirom, 2000;
 • Dante Alighieri, Divina Comedie. Infernul, Purgatoriul, Paradisul, 3 vol., traducere în versuri de Ion A. Ţundrea, prefaţă de N. Iorga, Bucureşti, Ed. Medicală, 1999;
 • Dante Alighieri, Divina Comedie, în româneşte de Giuseppe Cifarelli, cuvînt înainte de Alexandru Ciorănescu, îngrijire de ediţie, note şi comentarii de Titus Pârvulescu, Craiova, Ed. Europa, 1993;
 • Dante Alighieri, Divina Comedie. Infernul, Purgatoriul, Paradisul, 3 vol., în româneşte de Eta Boeriu, studiu introductiv, tabel cronologic, note şi comentarii de Alexandru Balaci, Bucureşti, Ed. Minerva, Col. Biblioteca pentru toţi, 1982;
 • Dante, Infernul, Purgatoriul, Paradisul, 3 vol., traduse de Alexandru Marcu, ilustrate de Mac Constantinescu, ediţia a III-a, Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 1943;
 • Dante, Infernul, Purgatoriul, 2 vol., interpretare românească, note şi cuvînt înainte de George Buznea, Bucureşti, Ed. Univers, 1975, 1978;
 • Dante Alighieri, Divina Comedie. Infernul, text bilingv, cu versiune românească, note, comentarii, postfaţă şi repere bibliografice de Răzvan Codrescu, Bucureşti, Ed. Christiana, 2006;
 • Dante Alighieri, Divina Comedie. Infernul, traducere din italiană şi comentarii de Marian Papahagi, cu o prefaţă de Irina Papahagi, ediţie îngrijită, introducere şi completarea comentariilor de Mira Mocan, Bucureşti, Ed. Humanitas, 2012;
 • Dante, Opere minore. Viaţa nouă, Rime, Ospăţul, Despre arta cuvîntului în limba vulgară, Monarhia, Scrisori, Ecloge, Întrebare despre apă şi pămînt, traduceri de Francisca Băltăceanu, Titus Bărbulescu, Oana Busuioceanu, Virgil Cândea, Petru Creţia, Ştefan Aug. Doinaş, Sandu Mihai Lăzărescu, Elena Nasta, Romulus Vulpescu, comentarii de Oana Busuioceanu, Virgil Cândea, Ştefan Aug. Doinaş, Alexandru Duţu, introducere, tabel cronologic şi note introductive de Virgil Cândea, Bucureşti, Ed. Univers, 1971;

2. Critică dantescă:

 • Erich Auerbach, Farinata şi Cavalcante, în vol. Mimesis. Reprezentarea realităţii în literatura occidentală, traducere de I. Negoiţescu, Iaşi, Ed. Polirom, Colecţia Collegium, 2000, p. 156-181;
 • D’Arco Silvio Avalle, Modele semiologice în “Commedia” lui Dante, traducere de Ştefania şi Marin Mincu, prefaţă de Marin Mincu, Bucureşti, Ed. Univers, 1979;
 • Alexandru Balaci, Dante Alighieri, Bucureşti, Ed. pentru literatură, Col. Biblioteca pentru toţi, 1969;
 • Giovanni Boccaccio, Viaţa lui Dante, traducere, cuvînt înainte şi note de Ştefan Crudu, Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1965;
 • Jorge Luis Borges, Nouă eseuri danteşti, în vol. Eseuri, traduceri de Tudora Şandru-Mehedinţi, Iaşi, Ed. Polirom, 2006, p. 329-378;
 • Jorge Luis Borges, Divina Comedie, precum şi alte eseuri din vol. Texte captive, traducere de Tudora Şandru-Mehedinţi, Iaşi, Ed. Polirom, 2010, p. 209-227 şi passim;
 • Dragoş Cojocaru, Natura în “Divina Comedie”. Studiu istoric şi comparativ, Iaşi, Ed. Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, 2005;
 • George Coşbuc, Comentariu la “Divina Comedie”, I, Tavola Tonda, text stabilit, traducere şi studiu introductiv de Alexandru Duţu şi Titus Pârvulescu, cuvînt înainte de Alexandru Balaci, Bucureşti, Ed. pentru literatură, 1963;
 • George Coşbuc, Comentariu la “Divina Comedie”, II, La gente sotto larve, text stabilit, traducere şi studiu introductiv de Alexandru Duţu şi Titus Pârvulescu, Buc., Ed. pentru literatură, 1965.
 • George Coşbuc, Comentarii la “Divina Comedie”, 2 vol., prefaţă de Laszlo Alexandru, introducere de Ovidiu Pecican, Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2007;
 • Ernst Robert Curtius, Literatura europeană şi Evul Mediu latin, traducere de Adolf Armbruster, introducere de Alexandru Duţu, Bucureşti, Ed. Univers, 1970;
 • René Guénon, Ezoterismul lui Dante, traducere de Daniel Hoblea, postfaţă de Mircea A. Tămaş, Oradea, Ed. Aion, 2005;
 • Laszlo Alexandru şi Ovidiu Pecican, Prin pădurea întunecată. Dialoguri despre Dante, Bucureşti, Ed. Vinea, 2011; în versiune italiană: Per la selva oscura. Dante parlato, Bucureşti, Ed. Vinea, 2013;
 • Laszlo Alexandru, A revedea stelele. Contribuţii la studiul operei lui Dante, Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013;
 • Jacques Le Goff, Naşterea Purgatoriului, 2 vol., traducere, prefaţă şi note de Maria Carpov, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1995;
 • Osip Mandelştam, Eseu despre Dante, traducere, studiu introductiv şi note de Livia Cotorcea, Iaşi, Ed. Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, 2001;
 • Cesare Marchi, Dante, traducere de George Miciacio, Bucureşti, Ed. Artemis, 1998;
 • Giovanni Papini, Dante viu, traducere şi prefaţă de Laszlo Alexandru, Bistriţa, Ed. Pergamon, 2009.
 • Edgar Papu, Estetica lui Dante, Iaşi, Ed. Princeps Edit, 2005;
 • Horia-Roman Patapievici, Ochii Beatricei. Cum arăta cu adevărat lumea lui Dante?, Bucureşti, Ed. Humanitas, 2004;
 • Theophil Spoerri, Dante și literatura europeană. Imaginea omului în structura limbii, traducere de Ioan Milea, Cluj, Ed. Limes, 2017;
 • Studii despre Dante (de Alexandru Balaci, Dumitru D. Panaitescu, Alexandru Duţu, Despina Mladoveanu, Venera Antonescu, Titus Pârvulescu, Pimen Constantinescu, Nina Façon, Cornel Mihai Ionescu, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Eta Boeriu, Al. Piru), Bucureşti, Ed. pentru Literatură Universală, 1965.

manuscris

Advertisements