Casella, muzicianul din Purgatoriu (2)

by Laszlo Alexandru

Pg_II_4

«Apoi pe laturile sale mi-a apărut ceva alb, şi dedesubt încet a ieşit altceva. Maestrul meu încă nu s-a clintit, pe cînd primele pete albe s-au vădit a fi aripi; atunci, cunoscîndu-l pe matelot, a strigat: ‘Iute, iute, aruncă-te-n genunchi: iată-l pe îngerul Domnului: uneşte-ţi mîinile: de-acum vei tot vedea aşa demnitari» (v. 22-30). Cînd Dante şi-a aţintit din nou privirile spre pata de lumină, a distins pe marginile ei aripile albe. Virgiliu l-a recunoscut pe îngerul luntraş de suflete şi i-a poruncit lui Dante să se arunce în genunchi cu respect. “Graba cu care Virgiliu îl îndeamnă pe Dante să îngenuncheze nu întrerupe procesul prin care se defineşte treptat – de la comparaţia iniţială cu Marte şi pînă la recunoaşterea aripilor, în candoarea difuză care apare pe cele două laturi ale luminii – figura luntraşului de suflete, ci reprezintă încununarea sa firească şi armonioasă. Observă Montanari că strigătul poetului latin, mai curînd decît de uimire, este o exclamaţie de «exultare şi aproape de triumf, întrucît Virgiliu constată că şi-a condus discipolul în portul sigur al Graţiei: de aceea reacţionează mai uşor decît adineaori, în faţa lui Cato (cîntul I, v. 49 sq.); (…) din liniştea plină de aşteptare se iveşte un punct luminos şi, după ce se măreşte pînă capătă aspectul unui înger, se naşte strigătul de exultare al lui Virgiliu, puternic şi totuşi deja liber, uşor, fericit, în libertatea dată de graţie»” (E.A. Panaitescu). “Acesta este primul dintre îngerii care apar în Purgatoriu unde, cum remarcă Virgiliu, prezenţa lor va fi obişnuită. În el se reflectă deja ceea ce va reprezenta caracterul lor de bază: frumuseţea, învelită în lumină şi mereu marcată de o aură supranaturală. Îngerii sînt de fapt figura realităţii divine, care iese în întîmpinarea omului, dar îl transcende; ei anticipează calitatea tipică a întregii reprezentări din Paradis” (Chiavacci Leonardi).

Pg_II_5

«Vezi că nu pune preţ pe instrumentele umane, că nu-i trebuie vîsle ori vele, decît aripile sale între ţărmuri aşa depărtate. Vezi cum le ţine drepte spre cer, tăind văzduhul cu eternele pene, care nu se schimbă ca pielea muritoare» (v. 31-36). Luntraşul divin nu recurge la unelte omeneşti, pentru a străbate distanţele mari, de pe lumea cealaltă pînă pe malul Purgatoriului. Aripile înălţate la cer, acoperite cu pene indestructibile, îi sînt suficiente. “Acest înger îl poate readuce în memorie pe îngerul care în Infern deschide porţile cetăţii Dite şi înfrînge opoziţia diavolilor; acela însă are ceva energic şi imperios, pe cînd acesta este învăluit într-o atmosferă de miracol” (T. Di Salvo). “În realitatea efectivă (îngerul nu are nevoie de instrumentele umane) se cuprinde una dintre marile teme ale Comediei. Cu forţe omeneşti nu putem ajunge la Dumnezeu; avem nevoie de forţa divină” (Chiavacci Leonardi). “Între ţărmuri aşa depărtate: în sens propriu, îngerul merge de la gurile Tibrului, de unde adună sufletele, pînă la insula Purgatoriului, în mijlocul oceanului. Dar aceste două ţărmuri sînt mult mai depărtate decît realitatea pe care o semnifică: de pe pămîntul oamenilor, pînă la lumea lui Dumnezeu; iar accentul şi ritmul versului ne ajută s-o înţelegem” (Chiavacci Leonardi).

Pg_II_6

«Apoi, cum tot venea pasărea divină, mai strălucită apărea; şi ochii de aproape n-au mai putut-o privi, ci i-am aplecat; şi-a venit la ţărm c-o luntre sprintenă şi uşoară, de-n apă deloc nu se-afunda» (v. 37-42). Matelotul divin strălucea tot mai mult, pe măsură ce se apropia, încît Dante a trebuit să-şi coboare ochii. S-a apropiat de ţărm, cu luntrea sa agilă, care plutea pe deasupra undelor mării. “Reprezentarea îngerului, căruia Dante îi construieşte pe rînd elementele componente, pe măsură ce i se fac vizibile prin imagini succesive (…) este în secvenţele sale extrem de modernă: ar putea fi asemănată cu un procedeu fotografic, prin fotograme înşirate, sau cu o tehnică cinematografică. Şi totuşi îngerul redă o formă ce aparţine în mod riguros iconografiei medievale” (T. Di Salvo).

angelo_nocchiero

Advertisements