Despre decăderea Italiei (9)

by Laszlo Alexandru

Pg_XIV_25

«Deja se liniştise văzduhul în toate părţile; şi el mi-a zis: ‘Acela a fost căpăstrul aspru ce-ar trebui să-l ţină pe om în făgaşul său. Dar voi înhăţaţi momeala încît undiţa vechiului duşman la sine vă trage; şi puţin contează frîul sau îndemnul bun» (v. 142-147). După ce s-a aşternut liniştea, Virgiliu i-a oferit explicaţiile necesare. Exemplele amintite ar trebui să fie o învăţătură de minte pentru oameni, pentru a se evita păcatul de invidie. Dar fiinţele umane se lasă amăgite de chemările diavolului, de ispita bunurilor materiale. “Exemplele strigate aici ar trebui să constituie pentru oameni un avertisment dur şi ferm, pe care ar trebui să-l transpună într-un refuz ferm al invidiei: acesta este, pe plan moral, scopul exemplului. Pe de o parte e descurajator, înspăimîntă şi te cutremură, te face să te simţi mărunt şi mizerabil, pe de altă parte este edificator şi are puterea de a reda puterile şi de a-l face pe om să devină o persoană echilibrată şi sigură. Observaţi, de asemenea, prin utilizarea doctrinei în scopuri pedagogice, avertismentul că omul este o creatură mereu gata să se dezlănţuie, să încalce porunca legii: de aici nevoia, mai mult decît a unor elemente de descurajare, a unor intervenţii care să-l împiedice, ca nişte frîie sau zăbale, ce au puterea de-a face din om o creatură cu atît mai acceptabilă, cu cît este mai dispusă să urmeze o călăuză ce-l îndrumă şi-i impune scopurile sale” (T. Di Salvo).

Pg_XIV_26

«Vă cheamă cerul şi-mprejur vi se roteşte, arătîndu-vă frumuseţile-i eterne, iar ochiul vostru tot în pămînt priveşte; de asta vă bate cel ce toate le discerne’» (v. 148-151). Cerurile (bunurile spirituale) se rotesc în jurul oamenilor şi-i îndeamnă să le admire frumuseţea veşnică. Dar păcătoşii îşi caută valori trecătoare, cu ochii în pămînt. De aceea sînt pedepsiţi de Dumnezeu, care pe toate le cunoaşte. “Observaţi această notă finală, atît de sugestivă, cu cerul care supraveghează de sus şi reprezintă fie un îndemn, fie o forţă contrară pentru plăcerile lumeşti şi efemere de pe pămînt. Imaginea este cosmică şi într-un fel sintetizează întregul episod. Oamenii (…), dacă vor să creeze o societate demnă de trai şi bucurie, unde să poată învăţa curtenia şi valoarea, nobleţea sentimentelor şi capacitatea de-a lua armele în apărarea credinţei şi a dreptăţii, dacă vor ca delincvenţii de teapa lui Fulcieri să nu mai existe şi lumea să nu mai fie măcelărită ca animalele, trebuie să înceapă din nou să admire frumuseţile cerului, să-şi propună idealurile mari şi generoase ale creştinismului şi să-şi conducă existenţa scurtă şi limitată după rotirea infinită şi cosmică a stelelor” (T. Di Salvo).

Miniatura_lombarda_1

Advertisements