Despre petele din Lună (7)

by Laszlo Alexandru

pd_ii_19

«Cerul următor, cu atîtea văzute, fiinţa aceea o-mparte în diverse esenţe, de el distincte şi-n el conţinute. Alte cercuri în varii diferenţe dispun răsfrîngerile de care-s pline, după scopul şi seminţele lor» (v. 115-120). Al optulea cer, care urmează după Primul Mobil, este împodobit cu multe stele şi răsfiră, presară virtuţile, calităţile pe care le-a preluat din precedentul. La fel şi celelalte şapte ceruri repartizează apoi capacităţile active pe care le-au primit. “Cerul al optulea, care prezintă în stelele sale (văzute) o diversitate materială, ce derivă dintr-o diversitate de principii formatoare (cf. v. 70-72), realizează o primă diferenţiere în această influenţă amestecată, primită de la Primul Mobil: din «natura celui de-al optulea cer şi a stelelor fixe îşi extrag… plantele şi animalele de pe pămînt proprietăţile lor diverse şi diferenţele specifice» (Nardi)” (E.A. Panaitescu). “Al optulea cer, numit şi al stelelor fixe, după ce-a primit esenţele, virtuţile creatoare de viaţă şi generatoare de diferite existenţe, le comunică şi le distribuie într-o anumită ordine către numeroasele stele din care e compus. Aici se petrece un fel de repartizare: virtutea care era una singură în Primul Mobil acum se înmulţeşte, se împarte şi se distribuie divers către cerurile de mai jos. Mai întîi procesul e linear şi unitar: de la al optulea cer, mişcarea descendentă a influenţelor se înmulţeşte, sub forma picăturilor de ploaie” (T. Di Salvo). “Numeşte influenţele scop întrucît urmăresc finalităţile dorite de Dumnezeu, seminţe întrucît stau la originea faptelor din lume” (Porena).

pd_ii_20

«Aceste organe lumeşti merg, după cum vezi deja, din treaptă-n treaptă, că de sus primesc şi-n jos trimit» (v. 121-123). Cerurile acţionează unitar şi interdependent. “Din întregul fragment percepem limpede imaginea unei absenţe de reală autonomie a corpurilor înseşi: toate aici se leagă şi trăiesc în raport direct cu părţile. La fel şi pe plan social, viaţa raporturilor dintre indivizi, organe etc. se desfăşoară după logica treptelor: fiecare grad primeşte calificările de sus şi le transmite; şi totul provine de la unul singur, de la suveran, de la împărat în cadrul Statului, de la tată în cadrul familiei” (T. Di Salvo).

pd_ii_21

«Te uită bine cum mă-ndrept aici spre adevărul ce-l rîvneşti, încît să ştii apoi singur să-l găseşti» (v. 124-126). Dante trebuie să fie atent la împletirea argumentelor prezentate de Beatrice, pentru a putea reface apoi calea şi pe cont propriu. “Raţionamentul e reprezentat ca străbaterea unui drum, pentru a se ajunge la o destinaţie” (Chiavacci Leonardi).

giotto_giudizio_universale

Advertisements