Despre valoarea prudenţei (5)

by Laszlo Alexandru

pd_v_14

«Fiţi, creştinilor, mai cumpăniţi; nu fiţi ca pana-n vînt şi nu credeţi că orice apă vă spală! Aveţi noul şi vechiul Testament, şi pe păstorul Bisericii care vă-ndrumă: asta vă fie de-ajuns pentru mîntuire» (v. 73-78). Creştinii au nevoie de mai multă chibzuinţă, pentru că jurămintele făcute nu pot fi şterse cu uşurinţă. Biblia şi autoritatea ecleziastică supremă pot oferi toată îndrumarea necesară. “Versul 75 e printre cele mai disputate. Chimenz înţelege şi explică astfel: «să nu credeţi că orice altă ofertă, în schimbul jurămintelor încălcate, anulează înţelegerea stabilită de voi cu Dumnezeu, aşa cum orice apă spală petele». E totuşi limpede referinţa mereu polemică la obiceiul vremurilor sale, neserios şi superficial în pronunţarea jurămintelor şi la fel de superficial, ba chiar vinovat, în acordarea absolvirii” (T. Di Salvo). “Păstorul Bisericii: aici referinţa nu e fireşte la acel papă care domnea atunci, condamnat de Dante la Infern printre simoniaci (Inf. XIX, 52-57), ci se înţelege autoritatea papală, stabilită de Cristos să călăuzească specia omenească” (Chiavacci Leonardi).

pd_v_15

«De vă îndeamnă pofta rea la altele, fiţi oameni, nu oi turbate, încît iudeul printre voi să nu vă rîdă! Nu faceţi ca mielul, ce lasă laptele mamei şi, prostuţ şi nevolnic, se zbate făcîndu-şi pagubă!’» (v. 79-84). Creştinii sînt obligaţi să îşi stăpînească impulsurile superficiale de-a face jurăminte, pentru a nu se face de rîs printre iudeii ce trăiesc alături de ei. Nu au voie să se îndepărteze de la preceptele doctrinei, ca mielul nărăvaş care fuge de laptele mamei. “Pofta rea: este patima fără discernămînt, care îi împinge pe oameni să facă jurăminte neghioabe şi fără sens, pentru a obţine de la Dumnezeu împlinirea unei dorinţe de mică însemnătate, sau de-a dreptul păcătoase. Altă interpretare propune să vedem în pofta rea acţiunea clerului şi a ordinelor religioase corupte, care din poftă de bani îi îndemnau pe credincioşi la cadouri şi donaţii sau, pentru bani, le ştergeau jurămîntul, ori le permiteau să-i schimbe materia implicată” (E.A. Panaitescu).

giovanni_di_paolo2

Advertisements