Istoria Imperiului (6)

by Laszlo Alexandru

miniatura_giottesca

pd_vi_17

«Această mică stea se-mpodobeşte cu duhuri bune, ce-au fost zeloase a-şi dobîndi onoare şi faimă: şi cînd dorinţele spre asta rîvnesc, din drum abătîndu-se, totuşi se cuvine ca razele adevăratei iubiri spre înălţimi să se-ndrepte mai palide» (v. 112-117). După recapitularea istoriei glorioase a Imperiului, cu aluzii muşcătoare la realitatea politică medievală, împăratul Iustinian îşi întoarce privirile spre contextul în care se află, în Paradis. Cerul lui Mercur include spiritele virtuoase ale celor care în viaţă au realizat fapte bune pentru a obţine onoruri publice. Flăcările zelului lor etic nu s-au înălţat suficient de mult spre Dumnezeu, fiindcă au urmărit să cucerească totodată şi aprecierile pămînteşti. “Duhurile ce apar în cerul lui Mercur sînt ale celor care pe pămînt s-au distins prin intensitatea acţiunilor în favoarea binelui şi au realizat fapte nobile: dar iubirea lor pentru singurul bine care e Dumnezeu s-a atenuat, în parte a deviat spre ţeluri pămînteşti şi mai ales spre cucerirea, prin fapte, a unei reputaţii onorabile” (T. Di Salvo).

pd_vi_18

«Dar a ne măsura răsplata după merit e parte din bucuria noastră, căci nici mai presus, nici mai prejos nu se-arată. Astfel îndulceşte dreptatea vie-n noi simţirea, că-n veci nu se mai întoarce la vreo nelegiuire» (v. 118-123). Gradul atenuat de recompensă, de care se bucură aceste duhuri în Paradis, este proporţional cu virtutea lor pămîntească atenuată. Constatarea echităţii judecăţii divine le umple de bucurie. Iar fericirea nu le mai poate readuce vreodată la un alt sentiment impur. “La bănuiala implicită a poetului că duhurile fericite din cerul lui Mercur, găsindu-se mai departe de Empireu, ar trebui să aibă un grad inferior sau incomplet de fericire, Iustinian răspunde (şi remarcaţi în cîntul III răspunsul identic dat de Piccarda) că ei nu văd nici o nedreptate în această poziţie a lor: sînt fericiţi în proporţie corectă cu ceea ce au meritat” (T. Di Salvo).

miniatura_napoletana

Advertisements