Înţelepciunea virtuoasă (4)

by Laszlo Alexandru

Pd_X_10

«Inimă de muritor n-a fost în veci aşa zorită spre credinţă şi-ncredinţare Domnului, cu toată plăcerea grăbită» (v. 55-57). Niciodată un om viu nu s-a grăbit ca Dante să se lase, plin de bucurie, pe seama lui Dumnezeu. “Gradir poate însemna «gratitudine», dar şi «gradimento» (plăcere), după cum explică Buti” (N. Sapegno).

Pd_X_11

«cum m-am făcut la acele vorbe; şi toată iubirea mea astfel în el s-a scufundat, că Beatrice în uitare s-a eclipsat. Nu i-a displăcut; dar astfel a rîs că scînteia ochilor ei rîzători mintea mea unită în mai multe a împărţit-o» (v. 58-63). Pelerinul şi-a concentrat întreaga putere a iubirii în gîndul la Atotputernic, iar toate celelalte i s-au şters din minte. Beatrice s-a bucurat de acest lucru, iar sclipirea privirii ei vesele a tulburat gîndurile lui Dante. “În uitare s-a eclipsat: contemplarea iubitoare a lui Dumnezeu depăşeşte însăşi meditaţia la adevărurile cereşti, pe care Beatrice o reprezintă; astfel, la sfîrşitul Paradisului, rolul ei de călăuză va fi luat de marele mistic Sfîntul Bernard” (Chiavacci Leonardi).

Pd_X_12

«Am văzut mai multe fulgere vii şi-nvingătoare făcînd din noi un centru, iar din ele făcînd coroană, mai dulci la voce decît la vedere sclipitoare: astfel încinsă o vedem pe fiica Latonei uneori, cînd aerul e încărcat, de reţine firul ce face ţesătura» (v. 64-69). Revenindu-şi din concentraţia mistică, Dante a observat numeroase duhuri luminoase, care s-au dispus roată în jurul lor. Un asemenea nimb de lumină poate fi văzut uneori pe cer, în jurul Lunii, cînd aerul e plin de aburi. “Pentru prima dată în Paradis, duhurile fericite se dispun astfel încît formează un cerc, o figură geometrică, simbol al perfecţiunii. În celelalte ceruri, care precedă, n-am văzut duhurile pe o linie care să facă aluzie la condiţia perfecţiunii lor. Cercul în care se mişcă se dispune în jurul lui Dante şi al Beatricei, ca un contur de lumină, asemănător celui creat de Lună şi asemeni acelei emisfere care în Limb înfăşoară nobilul castel: acolo era un cerc de întuneric, al rătăcirii, aici este un cerc de lumină, a adevărului” (T. Di Salvo).

Andrea_di_Bonaiuto4

Advertisements