Viaţa şi faptele Sfîntului Francisc (1)

by Laszlo Alexandru

Discepoli_Giotto

Al patrulea cer, al Soarelui. Diversitatea ocupaţiilor pămînteşti. Continuă monologul Sfîntului Toma. Elogiul adus virtuţilor creştine ale Sfîntului Francisc. Invectiva împotriva acelor dominicani care au rătăcit calea cea dreaptă.

Pd_XI_1

«Vai, grijă nebună a muritorilor, ce greşite sînt silogismele ce te fac să zbori în jos! Unul umbla după legi, altul după aforisme, altul după preoţie şi altul să domnească prin forţă şi sofisme» (v. 1-6). Există un mare contrast între sclipirea lipsită de griji a sufletelor din Paradis şi preocupările mărunte ale muritorilor, care îi împing pe aceştia din urmă să rateze mîntuirea. Unii se dedică studierii legilor, alţii se adîncesc în studiul medicinei (prin aforismele lui Hipocrat). Alţii vînează avantajele lumeşti date de rasa preoţească, alţii doresc puterea politică, obţinută prin forţă şi minciună. “Vederea duhurilor fericite, cu meditaţia derivată despre fericirea lor, ce provine din îndepărtarea de interesele lumeşti, readuce în mintea lui Dante, care vine de la dureroasa experienţă lumească, o comparaţie în termeni polemici între ceea ce ar trebui să fie (şi se realizează apoi în Paradis) şi ceea ce este (şi se termină în ceartă şi durere, violenţă şi corupţie): de aici însemnările despre disproporţia dintre lumea de apoi şi societatea omenească. Mîntuirea este posibilă şi poate fi obţinută reconstruindu-se condiţiile ce deschid calea spre dialogul cu divinitatea. În acest context se includ primele versuri ale cîntului pe care-l citim, împotriva oamenilor care se lasă amăgiţi de falsele imagini ale binelui: spre bine trebuie să ne întoarcem chipul, după cum a făcut Sfîntul Francisc (şi aici este continuitatea dintre partea iniţială şi partea centrală a cîntului) şi să respingem ispitele puterii, cum însă nu făceau călugării (şi aici este legătura cu partea finală)” (T. Di Salvo).

Pd_XI_2

«şi altul să fure, şi altul după negoţ mărunt; altul cuprins de bucuria cărnii se ostenea şi altul trîndăvea, pe cînd, de toate acestea rupt, cu Beatrice eram sus în ceruri aşa de glorios primit» (v. 7-12). Unii vor să jefuiască, alţii vor să administreze afaceri publice. Unii se lasă în voia desfrînării, alţii a trîndăviei. Între timp Dante s-a desprins de toate aceste griji mărunte şi se înălţa spre gloria cerurilor, călăuzit de Beatrice. “Se precizează aici grija, îndemnurile făcute din tensiune şi durere, care îi împing pe oameni spre bunurile economice care le împiedică zborul, îi copleşesc şi îi apasă cu ocupaţiile neghioabe spre care îi îndreaptă (…). Reprezentarea existenţei umane dinamice şi istovitoare, marcată de căutarea puterii şi a plăcerilor, oferă o felie de viaţă din cetăţile de la finalul Evului Mediu, populate de indivizi care vînează banul, străbătute de căile dubioase de parvenire la putere şi pline de plăceri (cele spre care, după cîteva decenii, îşi va îndrepta atenţia Boccaccio); dar, spre deosebire de tonul pe care l-ar putea folosi povestitorul vieţii din oraşul industrial, la Dante domină condamnarea şi contemplarea severă a unei lumi făcute din greşeli şi osteneală: acolo nu numai că nu există nimic ce să stîrnească încîntarea, dar stă însuşi motivul suferinţei” (T. Di Salvo).

Pd_XI_3

«După ce fiecare s-a întors în punctul de pe cerc unde era înainte, s-a oprit ca lumînarea-n sfeşnic. Şi-am auzit din acea lumină care-mi vorbise, începînd a zîmbi, cum se face mai limpede:» (v. 13-18). Călătoria lui Dante continuă, noi adevăruri aşteaptă să fie descoperite. Duhurile luminoase şi-au terminat ocolul în jurul său, îşi reiau fiecare locul destinat pe cerc şi rămîn nemişcate. Sfîntul Toma începe din nou să vorbească, făcîndu-se mai strălucitor, de parcă ar zîmbi. “Să nu uităm că duhurile sînt învăluite în lumină şi Dante doar le intuieşte prezenţa prin sfera sclipitoare: nu le vede trăsăturile, aşadar şi vocea vine spre el din globul luminos. Nu trebuie să atribuim un sens realist cuvîntului a zîmbi: duhul a devenit mai luminos, încît parcă zîmbea” (T. Di Salvo).

Stefano_di_Giovanni2

Advertisements