O brazdă de pămînt ne face cîinoși (4)

Pd_XXII_10

«Și eu lui: ‘Iubirea ce-o arăți cu mine vorbind și bunăvoința ce-o văd și-o simt în toată ardoarea voastră astfel îmi lărgesc credința, cum face soarele cu roza ce larg se deschide pe cît poate» (v. 52-57). Dante îi mulțumește Sfîntului Benedict pentru bunăvoința cu care este întîmpinat și pe care o recunoaște din sclipirea duhurilor. “Aspectul duhurilor fericite, mereu ascuns, i se dezvăluie lui Dante prin sclipirea luminii ce le înconjoară, care aproape că le transmite atitudinea (strălucirea ochilor, zîmbetul). (…) Iubirea și bunăvoința arătate de duhurile fericite, așa cum căldura soarelui deschide florile, deschid sufletul lui Dante spre atîta încredere, încît să ceară ceea ce dorește cu multă ardoare: să le vadă chipurile” (Chiavacci Leonardi).

Pd_XXII_11

«De aceea te rog, și tu părinte să mă asiguri de pot primi atîta har, ca să te văd cu imaginea dezvăluită’» (v. 58-60). Rugămintea adresată de călător este să vadă noul chip al duhurilor mîntuite, prin lumina care le învăluie. “Ar fi ciudată întrebarea, dacă s-ar limita să arate că poetul dorește pur și simplu să vadă aceste duhuri fericite, nu doar pe Sfîntul Benedict, așa cum sînt ele efectiv, cu figura lor pămîntească, sublimată însă prin mîntuire. De fapt Dante dorește să fie îmbogățit cu asemenea puteri mîntuitoare, încît să ajungă în condiția duhurilor fericite, care contemplă fără ca privirea să le fie împiedicată de învelișul lor luminos. Este așadar o dorință de ascensiune, de progresie religioasă, aproape o nerăbdare pozitivă. De aici răspunsul binevoitor și elogios al sfîntului” (T. Di Salvo).

Pd_XXII_12

«Iar el: ‘Frate, marea ta dorință se va-mplini în ultima sferă, unde se-mplinesc toate și a mea. Acolo e perfectă, matură și întreagă orice dorință; doar în ea e orice parte acolo unde mereu era» (v. 61-66). Rugămintea lui Dante va fi îndeplinită doar în Empireu. “Toate dorințele coincid și se rezolvă în unica dorință supremă a viziunii lui Dumnezeu. Inclusiv cea a pelerinului, care poate fi cea de a vedea pe deplin dezvăluită perfecțiunea sfîntului sau, cum crede Chimenz, de a-l vedea pe Dumnezeu, «singurul obiect al dorinței tuturor duhurilor fericite»; sfîntul nu ar putea să-i facă pe plac lui Dante, «știindu-l încă insuficient de matur pentru viziune»” (T. Di Salvo).

Spinello_Aretino4

Advertisements