Inf. XI

Duhoarea infernală. Reflecţii despre esenţa răului: ordinea morală în Infern. Păcatul se realizează prin forţă sau prin înşelăciune. Frauda e mai gravă decît violenţa şi e pedepsită mai jos. Sinteza păcatelor. Greşeala cămătarilor.

 

Ierarhia păcatelor (1), (2), (3), (4), (5), (6)

 

Inferno_XI