Inf. XXIV

Cercul al optulea, a şaptea bolgie. Îndemn împotriva trîndăviei. Groapa cu şerpi. Hoţii. Un om sîngeros şi băţos: Vanni Fucci.

 

Muşcătura şarpelui (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)

 

Inferno_XXIV