Inf. XXXI

Cercul al optulea, a zecea bolgie. Giganţii din prăpastie. Nimrod cel neghiob. Fialte cel trufaş. Ajutorul dat de Anteu.

 

Întîlnirea cu giganţii (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)

 

Inferno_XXXI