Pd. VII

Despre păcatul originar. Dubla natură, umană şi divină, a Mîntuitorului. Explicaţii despre complexitatea simbolică a morţii pe cruce. Darul miraculos al bunătăţii divine, care l-a sacrificat pe Fiul Domnului. Despre învierea sufletelor, după dispariţia trupurilor.

Taina mîntuirii (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)

pd_vii