Pd. XI

Al patrulea cer, al Soarelui. Diversitatea ocupaţiilor pămînteşti. Continuă monologul Sfîntului Toma. Elogiul adus virtuţilor creştine ale Sfîntului Francisc. Invectiva împotriva acelor dominicani care au rătăcit calea cea dreaptă.

Viaţa şi faptele Sfîntului Francisc (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)

pd_xi