Pg. X

Prima cornișă: aroganții. Calea şerpuită a virtuţii. Poveştile sculptate în stîncă. Buna Vestire. Dansul lui David, psalmistul. Împăratul Traian şi văduva cerînd dreptate. Apariţia grupului de îngîmfaţi.

 

Sculpturi vorbitoare (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)

 

Purgatorio_X