Pg. XII

Dante şi Virgiliu se desprind de lîngă trufaşii striviţi de bolovani. Sculpturile din caldarîm. Douăsprezece terţine cu douăsprezece exemple de trufie sancţionată. Îngerul gardian şterge primul P de pe fruntea lui Dante. Urcuşul continuă mai sprinten.

 

Poveşti celebre de trufie (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)

Purgatorio_XII