Pg. XIX

Visul cu femeia bîlbîită. Urcarea pe a cincea cornișă. Zgîrciţii zac nemişcaţi, cu faţa în ţărînă. Convorbirea cu Papa Adrian al V-lea.

 

Lecţia de modestie a Papei Adrian (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)

Pg_XIX