Pg. XV

Plecarea din cercul invidioşilor. Îngerul strălucitor deschide calea spre a treia cornișă. Cînturi de slăvire a milostiveniei. O lecţie de învins invidia: să ne îndreptăm dorinţa spre bunurile spirituale, care se împart la toţi şi nu se micşorează. Pilde celebre de blîndeţe: Maria cu Isus în templu. Pisistrate, tiranul blînd şi bun. Pioşenia Sfîntului Ştefan. Fumul negru al furiei.

 

Exemple de blîndeţe (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)

Purgatorio_XV