Pg. XXVIII

Primele imagini din Paradisul Pămîntesc. Rîul Lete, care şterge amintirea păcatelor. Apare graţioasa Matelda. Cîmpiile miraculoase din Eden.

 

Intrarea în Eden (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)

Pg_XXVIII