Pg. XXXIII

Cîntecul femeilor. Dialogul dintre Dante şi Beatrice. Explicaţiile date şi profeţia misterioasă. Pe malul rîului Eunoe. Dulcea băutură ce purifică.

Gata de-a urca la stele (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)

Pg_XXXIII