Inf. XXVIII

Cercul al optulea, a noua bolgie. Semănătorii de vrajbă. Mahomed ca o butie spintecată. Avertismentul lui Pier da Medicina. Sfatul ticălos al lui Mosca dei Lamberti. Bertran de Born: un bust cu capul în mînă.

 

Oameni spintecaţi (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)

 

Inferno_XXVIII