Pg. XX

A cincea cornișă. Pilde de sărăcie virtuoasă. Întîlnirea cu Hugo Capet. Incursiune în istoria Franţei, roasă de blestemul zgîrceniei. Pilde biblice şi literare de zgîrcenie monstruoasă. Muntele Purgatoriului se cutremură.

 

Blestemele zgîrceniei (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)

Pg_XX